W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest INTEGRA Paweł Kowalczuk, ul. Henryka Sienkiewicza 81/3 lok. 113, NIP: 966-171-78-86

2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, nazwa firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP i inne dane kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej).

3. Dane osobowe przetwarzane będą: ponieważ jest to niezbędne do wewnętrznych celów administracyjnych firmy, dla celów rachunkowych i podatkowych, oraz świadczenia usług sprzedaży. Dodatkowo w celu przesłania ofert, reklamacji, czy zapytań.

4. Podstawą przetwarzania jest:
– dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO
– umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO
– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez INTEGRA Paweł Kowalczuk lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy lub ochrony Państwa danych osobowych.

6. Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

9. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 81/3 lok. 113, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@integra24.net